Dzień dobry Kancelaria czynna Zapisy do przedszkola Konsultacje indywidualne Religia Dekalog dla rodziców i wychowawców O adaptacji dziecka do warunków przedszkola Zajęcia dodatkowe Okres wakacyjny Język angielski INFORMACJE ZAWSZE AKTUALNE

Ogłoszenia dla rodziców

Dzień dobry


 

 

.........................................................................................................................................

Szanowni Państwo!
 

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety poświęconej organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jej wyniki pozwolą nam na udoskonalanie tego procesu.

ANKIETA

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiet.

 Podsumowanie_ankiet(1).pdf.

 


...............................................................................................................................................

INFORMUJEMY, ŻE OD 1 CZERWCA 2020 R. ULEGŁA ZMIANIE STAWKA ZA ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU NR 11 IM. JANA BRZECHWY W TYCHACH. OBECNA STAWKA WYNOSI 10 ZŁ (2 ZŁ- ŚNIADANIE, 6 ZŁ-OBIAD, 2 ZŁ- POSIWECZOREK).

.........................................................................................................................................

Drodzy rodzice

W poniedziałek obchodzimy najpiękniejsze święto- Dzień Dziecka. Przykro nam, że sytuacja, w której się znaleźliśmy uniemożliwiła realizację zaplanowanych dla dzieci atrakcji. W drugim semestrze planowaliśmy między innymi wizyty teatrzyków, muzyków, spotkanie z dr. WOW, które było  bardzo entuzjastycznie odebrane przez przedszkolaków. Wraz z Radą Rodziców planowaliśmy równiez organizację Festynu rodzinnego na zakończenie roku. Pomimo tego, że dzieci nie będą mogły skorzystać z ww. atrakcji chcemy umilić im ten szczególny dzień i przypomieć, że Wszyscy o Nich pamiętamy i składamy najserdeczniejsze życzenia.

W poniedziałek od godziny 06.00-15.00 będzie można odebrać upominki dla dzieci (prezenty zakupione ze środków Rady Rodziców).

Mamy nadzieję, że podarunki zachęcą dzieci do aktywnego spędzania czasu z rodzicami :)

Pozdrawiam serdecznie

Sylwia Dobroszek(Sulisz)

Dyrektor Przedszkola

Kochane Dzieci!

Z okazji Waszego święta, cały personel składa Wam najserdeczniejsze życzenia:

wiele zdrowia, radości, uśmiechu od ucha do ucha, co dzień nowych przygód, wspaniałych przyjaciół,

mnóstwa niespodzianek i prezentów!!!!

Tęsknimy za Wami!!!

MAŁA NIESPODZIANKA DLA WAS:) KLIKNIJ W LINK.

 

 

...............................................................................................................................................................

Drodzy rodzice!

Informacje na temat REKRUTACJI WAKACYJNEJ znajdziecie w zakładce REKRUTACJA na naszej stronie interetowej.

Rekrutacja na okres wakacyjny prowadzona będzie
od 01 czerwca do 08 czerwca 2020 r.

 

 

............................................................................................................................................................

Rodzice, którzy deklarują konieczność opieki i zamierzają dokonać zgłoszenia dziecka na zajęcia opiekuńcze muszą wypełnić wniosek i dostarczyć do przedszkola: w środę w godzinach: 6:00 – 16:00 lub w czwartek w godzinach 6:00 – 12:00.

Wniosek do pobrania

Procedura_dotyczaca_dzialan_profilaktycznych_COVID_P11(1).pdf

Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą.docx

 

...............................................................................................................................................................

Uruchomienie działalności Przedszkola nr 11 im. Jana Brzechwy w Tychach podyktowane jest udzieleniem pomocy w opiece nad dzieckiem tym rodzicom, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.

Uwzględniając rekomendacje MEN oraz wytyczne przeciwepidemiczne GIS w sytuacji zapobiegania i zwalczania COVID-19, przeliczając powierzchnię i możliwości kadrowe –  przedszkole dysponuje maksymalnie 36 miejscami dla dzieci (liczba może ulec zmianie np. ze względu na zachorowania personelu lub inne sytuacje losowe), w tym 3 grupy po 12 dzieci. Jednak w pierwszym tygodniu, zgodnie z przeprowadzonym wcześniej sondażem na zapotrzebowanie miejsc w placówce planuje się otworzenie 2 grup (24 dzieci).

Z dniem 25 maja 2020 r. obowiązuje w przedszkolu inna organizacja pracy: nowy podział na grupy oraz przydzielenie opiekunów. Związane to jest z ograniczeniem stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, koniecznością połączenia rodzeństwa, zmniejszenia liczebności grup. Jedna grupa licząca do 12 dzieci, będzie przebywać w wyznaczonej sali pod opieką przydzielonych, tych samych opiekunów. Grupowanie dzieci będzie uwzględniać zadeklarowany czas pobytu w przedszkolu.

Rodzice, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem i chcą skorzystać z zajęć opiekuńczych w przedszkolu zobowiązani są do zapoznania z wprowadzoną Procedurą dotyczącą działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19.

oraz wnioskiem o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii, a także klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Rodzice, którzy deklarują konieczność opieki i zamierzają dokonać zgłoszenia dziecka na zajęcia opiekuńcze muszą wypełnić wniosek oraz klauzulę i dostarczyć do przedszkola. Dokumenty te będą dostępne na stronie internetowej przedszkola niezwłocznie po sprawdzeniu ich przez prawnika oraz Inspektora Ochrony Danych. Wtedy też zostaną podane terminy składania tejże dokumentacji.

 

 

..............................................................................................................................................................

 

Zarzadzenie_nr_12.pdf

 

Szanowni rodzice

Poniżej przedstawiam informację Rzecznika Urzędu Miasta Tychy

Pozdrawiam

Sylwia Sulisz

Dyrektor Przedszkola nr 11 im. Jana Brzechwy w Tychach

 

Żłobek i przedszkola w Tychach zostaną otwarte 25 maja

 

Z końcem kwietnia premier Matusz Morawiecki przedstawił plan zdejmowania obostrzeń wprowadzonych w kraju z powodu epidemii koronawirusa. Mówił m.in. o otwarciu żłobków i przedszkoli od 6 maja 2020 roku. Po analizie m.in. możliwości organizacji opieki nad dziećmi z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w poszczególnych placówkach w mieście oraz aktualnej sytuacji epidemicznej w regionie podjęto decyzję o otwarciu tych placówek 25 maja, a nie 18 maja, jak początkowo planowano.  

- Po analizie m.in. możliwości organizacji opieki nad dziećmi z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w poszczególnych placówkach oraz analizie przebiegu epidemii, zwłaszcza w woj. śląskim, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu żłobków i przedszkoli 25 maja. Bezpieczeństwo mieszkańców, w szczególności tych najmłodszych, jest w tej chwili najważniejsze – mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

Po uruchomieniu placówek będą one działały w reżimie sanitarnym. Ze względu na sytuację epidemiologiczną liczba grup przedszkolnych i liczba dzieci objętych opieką w żłobkach zostanie zmniejszona do maksymalnie 14 osób. 

Na konferencji prasowej 13 maja premier Mateusz Morawiecki zapowiedział możliwość zorganizowana opieki dla dzieci szkół podstawowych w klasach I – III od 18 maja, a od 25 maja prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach. Od 1 czerwca także konsultacji w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

O decyzjach związanych z organizacją zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci szkół podstawowych w klasach I - III oraz pomocy dla ósmoklasistów i maturzystów, o których mówił premier tyski magistrat będzie informował, po otrzymaniu wytycznych z GIS-u i konsultacjach z placówkami oświatowymi w mieście.

 
 

Ewa Grudniok
Rzecznik Prasowy
Urzędu Miasta Tychy

 

 

Zarzadzenie_nr_11.pdf


 

 

Decyzja w sprawie otwarcia tyskich żłobków i przedszkoli

 

.........................................................................................................................................................

Szanowni Rodzice!

    Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 6 maja dopuszczona będzie możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Jak wyjaśnił, ostateczne decyzje będą podejmowane przez organy prowadzące te placówki.

Mając na względzie stworzenie właściwych warunków, zapewniających zdrowotne bezpieczeństwo zarówno dzieci jak i pracowników w przedszkolach Prezydent Miasta Tychy podejmie decyzję o terminie otwarcia tyskich przedszkoli w następnym tygodniu (https://www.facebook.com/AndrzejDziubaPrezydentTychow/photos/a.106824786015809/3114647315233526/?type=3&theater).
O czym zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani.

Dyrektorzy przedszkoli zostali zobligowani do przeprowadzenia sondażu  w zakresie zapotrzebowania na opiekę przedszkolną w okresie trwającego stanu epidemii.

W dniu 4 maja 2020 r. nauczyciele poszczególnych grup będą kontaktowali się z Państwem za pośrednictwem drogi e-mail lub telefonicznie, aby pozyskać informację, którzy rodzice muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki, w związku z czym muszą skorzystać z opieki dziecka

w przedszkolu.Jeżeli podejmą Państwo decyzję o chęci skorzystania z opieki przedszkolnej,  prosimy o podanie również godzin przebywania dziecka w placówce (od.....do…)

 

Prosimy Państwa o przemyślaną decyzję i rozważenie zagrożenia jakie niesie przebywanie Państwa dziecka w grupie, w czasie trwającej pandemii.

Jednocześnie informujemy, że:

·         z zajęć opiekuńczych w przedszkolu mogą korzystać wyłącznie dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;

·         kryteria przyjmowania do placówki zostaną podane w późniejszym terminie, po rozeznaniu potrzeb;

·         nastąpi zmiana organizacji pracy w placówce (zgodnie z wytycznymi GIS i MZ);

  • z sali będą usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, klocki, gry, puzzle; liczba zabawek będzie ograniczona; nie będzie można zapewnić dzieciom swobodnego poruszania się po sali; dzieci będą musiały spędzać czas w odpowiednich odległościach od siebie;
  •   nie będą organizowane wyjścia poza teren placówki np. spacery;

nie będzie możliwości korzystania z urządzeń rekreacyjnych na przedszkolnym placu zabaw (ponieważ nie mamy możliwości dezynfekowania go po każdorazowym użyciu przez grupę);

dzieci mające objawy przeziębienia lub choroby nie będą przyjmowane do przedszkola !!!

Rodzice decydujący się skorzystać z opieki przedszkolnej są zobowiązani do:

·         przekazania Dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka;

·         zaopatrzenia swojego dziecka, które ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;

·         przyprowadzania do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych

·         nie posyłania dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;

·         wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;

·         przestrzegania procedur obowiązujących w przedszkolu w czasie epidemii;

·         wyrażenia zgody na pomiar temperatury u dziecka;

·         stałej dostępności telefonicznej;

·         regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny. Powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. (Proszę wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku małych dzieci bardzo trudno jest utrzymać reżim sanitarny. Kilkulatki notorycznie dotykają różnych rzeczy, a potem swoich twarzy).

 

Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdowia

Sylwia Sulisz

Dyrektor Przedszkola nr 11 im. Jana Brzechwy w Tychach

...........................................................................................................................................

"UWAGA RODZICE !!!

Termin rekrutacji na okres wakacyjny ulega zmianie.

 

Do dnia 29 maja 2020 r. zostaną podane informacje dotyczące nowych terminów 

i formy przeprowadzenia rekrutacji na lipiec i sierpień 2020 r.

Proszę śledzić komunikaty na stronie Tyskiego Portalu Oświatowego".

..............................................................................................................................................................

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

lista_przyjetych.pdf

LISTA DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH  I NIEPRZYJĘTYCH

lista_niezakwalifikowanych.pdf

 

 

............................................................................................................................................

 

Drodzy Rodzice, sytuacja w której się znaleźliśmy jest trudna zarówno dla Was, rodziców       i dzieci, jak również dla pracowników przedszkola. Pragniemy Państwa zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby wesprzeć Was w tej wyjątkowej sytuacji.

Dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy administracji pozostają do Państwa dyspozycji. Możecie się do nich zwracać o pomoc za pośrednictwem poczty  e-mail.  Na tę potrzebę stworzone zostały adresy mailowe dla rodziców dzieci    z poszczególnych grup, oraz e-mail dostępny dla rodziców dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Prosimy o kontakt za  ich pośrednictwem.

Dyrektor, pracownicy administracji:

p11@oswiata.tychy.pl

Grupa Biedronki: biedronkiprzed.11@gmail.com

 

Grupa Żabki: zabkiprzed.11@gmail.com

 

Grupa Motylki: motylkiprzed.11@gmail.com

 

Grupa Pszczółki: pszczolkiprzed.11@gmail.com

 

Pomoc psychologiczno-Pedagogiczna: rewalidacjaprzed.11@gmail.com

 

Zachęcamy do śledzenia  informacji w zakładce Realizacja podstawy programowej, na której od 25.03.2020, na bieżąco, nauczyciele umieszczać będą propozycje zajęć wraz  z materiałami pomocniczymi.

O wszelkich zmianach dotyczących zawieszenia funkcjonowania placówki, oraz postępowania rekrutacyjnego będą Państwo na bieżąco informowani za pośrednictwem strony internetowej przedszkola

Najważniejsze w chwili obecnej jest zdrowie, bezpieczeństwo i dobre relacje.

Pozdrawiam serdecznie

Sylwia Sulisz

Dyrektor Przedszkola nr 11 im. Jana Brzechwy w Tychach

 ...........................................................................................................................................................

Z uwagi na zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 potwierdzanie woli przyjęcia odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem sytemu NABO. W celu potwierdzenia woli, proszę o wybór opcji ,,Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do przedszkola”. W przypadku problemów technicznych proszę o kontakt mailowy z przedszkolem. 

Termin potwierdzania woli przyjęcia do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej od 30 marca 2020 r. do 2 kwietnia 2020 r. do godz.15:00.

Uwaga!

Brak potwierdzenia, w wyznaczonym terminie, woli przyjęcia do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane dziecko oznacza rezygnację z miejsca.​ Stwarza jednak możliwość udziału w postępowaniu uzupełniającym. Jeżeli, po zapewnieniu wszystkim zgłoszonym podczas postępowania rekrutacyjnego miejsc w przedszkolach, pozostaną nadal wolne miejsca, zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

 

 

 

 

 


Szanowni rodzice !

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. dotyczących realizowania kształcenia na odległość  przez jednostki systemu oświaty założyliśmy na naszej stronie internetowej zakładkę :

„Zdalne nauczanie” ,

„Zabawy logopedyczne” 

„Kącik dla rodziców”. 

W zakładkach  znajdą się tematy i cele zajęć dla każdej z grup przedszkolnych wraz z materiałami  pomocniczymi do ich realizacji.

Zapraszamy do skorzystania z propozycji przygotowanych przez nauczycieli  do pracy z dzieckiem w domu.

Dziękujemy za współpracę.

Pozdrawiamy i życzymy dużo zdrowia.

 

 

 


ZMIANA TERMINÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Zgodnie z Zarządzeniem  NR 0050/74/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/7/2020 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy informujemy o nowych terminach postępowania rekrutacyjnego.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postepowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania (złożenie pisemnego potwierdzenia woli)

27 marca – 2 kwietnia  2020 r.  do godz.15:00

 

28 sierpnia 2020 r.  do godz.13:00 

 

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

3 kwietnia 2020 r. godz.10:00

28 sierpnia 2020 r. godz.14:00

 

 

Jednocześnie informujemy, że placówka w dniach od 16.03.2020- 25.03.2020 zostanie całkowicie zamknięta dla petentów z zewnątrz.  

 

Rozporzadzenie_Ministra_Edukacji_Narodowej_z_dnia_11_marca_2020_r._w_sprawie_czasowego_ogranicze.pdf

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach      i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze tylko dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.