Dzień dobry Kancelaria czynna Zapisy do przedszkola Konsultacje indywidualne Religia Dekalog dla rodziców i wychowawców O adaptacji dziecka do warunków przedszkola Zajęcia dodatkowe Okres wakacyjny Język angielski INFORMACJE ZAWSZE AKTUALNE

Ogłoszenia dla rodziców

INFORMACJE ZAWSZE AKTUALNE

Ulotka informująca o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ulotka.pdfPrzypominamy rodzicom, iż wykonane, podczas uroczystości i spotkań w przedszkolu, filmiki oraz zdjęcia,na których widać inne, nie tylko własne dziecko, mogą służyć jedynie do celów prywatnych, nie można umieszczać ich w mediach społecznościowych.


https://p11tychy.edupage.org/global/pics/icons/Writing/cc_edit.gifRodzice, którzy zainteresowani są otrzymaniem od nauczycieli, na piśmie, informacji o dziecku, proszeni są o zwrócenie się do dyrekcji przedszkola ze stosownym wnioskiem.  

Czas oczekiwania na informację wynosi 7 dni.

Informacje na piśmie wydawane są na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Sądu Rodzinnego.

Pozostałe informacje o rozwoju dziecka i jego funkcjonowaniu w przedszkolu, rodzice mogą uzyskać na organizowanych comiesięcznych konsultacjach - zakładka "Konsultacje indywidualne" lub tablica ogłoszeń w przedszkolu.

 

Informacja z podstawy programowej:

Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole


Drodzy Rodzice!

 

W naszej placówce od wielu lat używamy na zajęciach z dziećmi kleju AMOS, dlatego zachęceni promocją zbieramy po nim puste opakowania (http://www.najlepszyklej.pl/promocja). Jeżeli używają Państwo w domu lub w pracy takiego kleju, to prosimy wesprzeć naszą zbiórkę i przynieść puste opakowania do przedszkola.

 

 Uwaga! Zbieramy wyłącznie puste tubki po kleju AMOShttp://www.halabala.home.pl/attachments/Image/klej.jpg?template=generic