Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Plan Pracy Program wychowawczo- profilaktyczny Programy własne Zabawy na podwórku Akcje edukacyjne Poznajemy różne zawody Procedura bezpieczeństwa COVID

Realizowane programy

Programy własne

realizowane w roku szkolnym 2019/2020

  1.   "Poznajemy zawody"- projekt edukacyjny nauczycieli. Celem programu jest rozwijanie preorientacji zawodowej.

  2. „Rozśpiewane przedszkole”-projekt edukacyjny. Głównym założeniem programu jest rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz zintegrowanie grup przedszkolnych

  3. "Jan Brzechwa cały rok" (Mirella Bielawska-Gowik).                                                                                    Projekt jest propozycją wykorzystania utworów poety w pracy z dziećmi w przedszkolu.

  4. "Jesteśmy Polakami, mieszkamy na Śląsku"- pojekt edukacyjny.  Celem programu jest wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

  5. "Przedszkolak w świecie matematyki i kodowania"- projekt edukacyjny. Założeniem projektu jest rozwijanie kompetencji matematycznych i cyfrowych dzieci.