Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Plan Pracy Program wychowawczo- profilaktyczny Programy własne Zabawy na podwórku Akcje edukacyjne Poznajemy różne zawody Procedura bezpieczeństwa COVID

Realizowane programy

Zabawy na podwórku

Drodzy rodzice realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego  zobowiązuje nas do codziennego wychodzenia na podwórko, w związku z tym prosimy o odpowiedni ubiór dziecka dostosowany do aktualnej pogody.

Jednocześnie przypominamy, że dziecko przychodzące do przedszkola powinno być zdrowe, a tym samym nie ma przeciwwskazań do wychodzenia. Tylko niesprzyjające warunki atmosferyczne jak obfity deszcz czy silny mróz mogą być przyczyną pozostania dzieci w budynku.

Z podstawy programowej wychowania przedszkolnego (załącznik nr 1 do Rozporządzenia MEN z dnia 17 czerwca 2016 r.  poz. 895)

 „ W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu ... , w rozliczeniu tygodniowym:

... co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itp.); ....