Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Plan Pracy Program wychowawczo- profilaktyczny Programy własne Zabawy na podwórku Akcje edukacyjne Poznajemy różne zawody

Realizowane programy

Zabawy na podwórku

Drodzy rodzice realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego  zobowiązuje nas do codziennego wychodzenia na podwórko, w związku z tym prosimy o odpowiedni ubiór dziecka dostosowany do aktualnej pogody.

Jednocześnie przypominamy, że dziecko przychodzące do przedszkola powinno być zdrowe, a tym samym nie ma przeciwwskazań do wychodzenia. Tylko niesprzyjające warunki atmosferyczne jak obfity deszcz czy silny mróz mogą być przyczyną pozostania dzieci w budynku.

Z podstawy programowej wychowania przedszkolnego (załącznik nr 1 do Rozporządzenia MEN z dnia 17 czerwca 2016 r.  poz. 895)

 „ W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu ... , w rozliczeniu tygodniowym:

... co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itp.); ....