Dzień dobry Kancelaria czynna Zapisy do przedszkola Konsultacje indywidualne Religia Dekalog dla rodziców i wychowawców O adaptacji dziecka do warunków przedszkola Zajęcia dodatkowe Okres wakacyjny Język angielski INFORMACJE ZAWSZE AKTUALNE

Ogłoszenia dla rodziców

Dzień dobry


Drodzy Rodzice

Informujemy, że dzięki zgłoszeniu do  akcji „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” zostaliśmy zakwalifikowani do otrzymania 2 oczyszczaczy powietrza.

http://tychy24.net/tyskie-przedszkola-dostana-oczyszczacze-powietrza/

........................................................................................................................................................

Rada Rodziców naszego przedszkola dokonała wyboru oferty na kolejny rok szkolny dla waszych dzieci w kwestii tzw. „ubezpieczenia NNW przedszkolnego”.Rekomendację uzyskała oferta złożona przez Biuro Ubezpieczeniowe  INTERRISK.

Ubezpieczenie jest dobrowolne. Chętni rodzice podpisują umowy indywidualnie poprzez logowanie sie na stronie agencji ubezpieczeniowej (link poniżej).

OFERTA UBEZPIECZENIOWA INTERRISK

Oferta_wirtualna_4921_W_z_ID_Klienta.pdf

...........................................................................................................................................................

Każdy mieszkaniec Tychów, bez względu na wiek, będzie mógł zagłosować na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego.11 do 21 wrześniaOd

razemtychy.plSerdecznie zapraszam do wzięcia udziału w głosowaniu elektronicznym za pośrednictwem platformy na stronie

Można oddać 2 głosy:

·         1 na zadanie dotyczące całego miasta;

·         1 na zadania dotyczące określonego rejonu miasta.

Więcej informacji na: razemtychy.pl

#bowtychach

  

............................................................................................................................................................

Szanowni Rodzice, Opiekunowie

informujemy o uruchomieniu możliwości wykonania opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz za obiady (stołówki) w systemie WizjaNet.

 

Krajowa Izba Rozliczeniowa we współpracy Ministerstwem Cyfryzacji wdrożył e dostępny dla klientów jednostek administracji publicznej, pozwalający na opłacenie przez internet m.in. opłat, o których mowa powyżej.

 

Płatności są realizowane w systemie szybkich płatności internetowych Paybynet, który umożliwia bezpośrednie przesyłanie środków z konta bankowego klienta na rachunek urzędu. Paybynet jest zintegrowany z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz innymi systemami e-urzędów.

 

Od klienta (rodzica/opiekuna) pobierana jest jednorazowo prowizja w wysokości 0,59 zł.

 

Informacja o doliczeniu prowizji jest wyświetlana w momencie przekierowania na stronę płatności online, przed wyborem banku.

Płatności można nadal dokonywać w dotychczasowy sposób.

 

.............................................................................................................................................................

Kochani Rodzice!

Pragniemy Wam z całego serca podziękować za udział w akcji "meble", za zorganiowanie transportu oraz  wielką pomoc przy rozładunku mebli.

Jestesteście cudowni! Z Wami możemy zmieniać świat (zaczniemy oczywiście od tego przedszkolnego :) )

Dziękujemy ogromnie.

Personel przedszkola

..............................................................................................................................................................

Drodzy Rodzice

 

 

Informujemy, że udało  nam się

 pozyskać meble biurowe na wyposażenie przedszkola.

Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o zorganizowanie transportu mebli z  oddziału banku w Mysłowicach

o godz.16.00 tj. piątek 18.09.2020 w dniu

 

 

 

 

Osoby chętne do pomocy przy załadunku  (wyjazd do Mysłowic godz. 15.30) lub przy rozładunku i wniesieniu mebli do budynku przedszkola ok godz. 17.30

prosimy o kontakt z przedszkolem

pod numerem telefonu: 32 227 38 55, 509 929 573

 

 

Liczymy na państwa pomoc J

Personel przedszkola

 

 

 

 

.............................................................................................................................................................

UWAGA RODZICE

Informuję, że w związku z trwającą pandemią COVID-19 nasze przedszkole w nowym roku szkolnym

funkcjonować będzie w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego

i Ministra Zdrowia. W związku z tym bardzo proszę o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi

w naszym przedszkolu.

                                                                                                                          Dyrektor

Sylwia Dobroszek

 

Przedszkole jest otwarte w godz. 600 – 1700,

dzieci są przyjmowane do godz. 900, a wydawane od godz. 1240
ze względu na dezynfekcję części wspólnych i organizację posiłków.

 

Osoby z zewnątrz (interesanci) mogą przebywać tylko w Strefie Bezpieczeństwa,

poza godzinami przyjmowania i odbierania dzieci,

nie przemieszczają się po budynku przedszkola.

 

W celu usprawnienia przyjmowania/odbierania dzieci do przedszkola, rekomendujemy, aby rodzice nie wchodzili na teren placówki.

Każda osoba przyprowadzająca bądź odbierająca dziecko jest zobowiązana

do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica itp.) oraz do dezynfekcji dłoni.

Rodzice/opiekunowie przebywający na terenie przedszkola  zachowują

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników,

jak i innych dzieci i rodziców wynoszący min.1,5m.

Rodzic/opiekun ogranicza czas przebywania z dzieckiem do niezbędnego minimum, tak by umożliwić sprawne przyprowadzanie/odbieranie dzieci przez innych rodziców/opiekunów.

 

 

 

Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.

Dzieci są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

Przed wejściem do przedszkola dzieci będą miały dokonywany pomiar temperatury termometrem bezdotykowym.

Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji

– nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 

Jeśli dziecko przejawia objawy choroby będzie odizolowane od grupy, o czym niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun w celu pilnego odebrania dziecka z  przedszkola.

Rodzic/opiekun prawny musi zapewnić sposób szybkiej komunikacji z przedszkolem (podanie co najmniej 2 numerów telefonicznych, szybki odbiór telefonu). .

Po odebraniu dziecka Rodzice wraz z dziećmi nie mogą przebywać na ogrodzie przedszkolnym.

Dzieci będą korzystały z ogrodu przedszkolnego rotacyjnie (każda grupa w wyznaczonych godzinach i  określonej strefie).

Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia opiekunów dziecka do sal przedszkolnych, bieżące sprawy wychowawca będzie przekazywał telefonicznie lub mailowo.

Kontakt z nauczycielem jest możliwy podczas konsultacji indywidualnych (po wcześniejszym umówieniu). Organizacyjne sprawy grupowe przekazywane będą na utworzony mail grupy oraz na stronie internetowej przedszkola.

Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek (ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w  szczególności z niepełnosprawnościami).

Przypominamy, że stawka za żywienie dzieci w przedszkolu od dnia 1 czerwca 2020 r.

wynosi 10 zł (2 zł – śniadanie, 6 zł – obiad, 2 zł – podwieczorek)

 

 

PROCEDURA_dotyczaca_dzialan_profilaktycznych_minimalizujacych_ryzyko_zakazenia_koronawirusem.pdf

...............................................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................................