Programy, akcje , konkursy w których bierzemy udział

Jeżeli chcesz dowiedzieć się coś więcej o interesującej Cię akcji kliknij obrazek !!!

 


                

 

„WŁĄCZ WYOBRAŹNIĘ, WYŁĄCZ TELEWIZOR” – kampania miasta Tychy adresowana do rodzin z dziećmi uczęszczającymi do żłobków i przedszkoli

Organizatorzy kampanii:

Patronat : prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska - Rożek

Honorowy patronat  - Zastępca Prezydenta Miasta Tychy ds. Społecznych  mgr Daria Szczepańska

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w Tychach (koordynator mgr Anna Gryn, pedagog, terapeuta);
 • Urząd Miasta Tychy (koordynator mgr Iwona Ciepał, naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą);
 • Patronat medialny – „Twoje Tychy”

 

Cele kampanii:

Edukacyjne

 • Wskazanie rodzicom jak prawidłowo kształtować rozwój współczesnego dziecka.
 • Podpowiedzi jak konstruktywnie spędzać czas z dzieckiem zaspokajając jego potrzeby.

Społeczne

 • Aktywizacja rodzin w kierunku rozwijania zainteresowań i pasji.
 • Wsparcie w nawiązywaniu więzi z dzieckiem, odnajdywaniu przyjemności we wspólnym spędzaniu czasu.

Informacyjne

 • Dostarczenie informacji rodzicom gdzie w Tychach  można konstruktywnie spędzać czas  -  baza instytucji sportowo-rekreacyjnych, które wspierają rozwój dziecka.
 • umożliwienie instytucjom i organizacjom zaprezentowania swojej oferty dla rodzin.

   

roku szkolnym 2014/2015 nasze przedszkole już po raz siódmy  bierze udział w realizacji ekologicznego programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Jest to program edukacyjny skierowany do przedszkoli w całej Polsce.  Jego celem jest ukazanie dzieciom piękna przyrody oraz nauczenie ich, jak ją szanować i chronić. Organizatorem Programu jest firma Tymbark i marka Kubuś. Partnerem Merytorycznym została Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. Patronat honorowy nad Programem objęło Ministerstwo Środowiska.


              

Bierzemy udział w programie "MAŁE OGRÓDKI" pod patronatem Miasta Tychy                              

Celem samorządowego programu "Małe ogródki" jest promocja zdrowego odżywiania wśród najmłodszych oraz ich rodziców. Poprzez samodzielną uprawę warzyw i owoców oraz przygotowywanie zdrowych posiłków, dzieci dowiedzą się jak jest związek pomiędzy jedzeniem a zdrowiem.

Kampania jest długoterminowym programem skierowanym do tyskich przedszkolaków i ich rodzin.


  Uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji "Mamo, Tato wolę wodę!"

Program "Mamo, Tato, wolę wodę!" już od 2009 roku wspiera rodziców i nauczycieli w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych u najmłodszych. Jest on odpowiedzią na narastający w polskim społeczeństwie, zwłaszcza wśród dzieci, problem z nadwagą i otyłością. Postanowiliśmy aktywnie przeciwdziałać temu zjawisku i poprzez edukację oraz zabawę podkreślać rolę wody w codziennej diecie dziecka. Partnerami merytorycznymi programu są Instytut Matki i Dziecka i Instytut Żywności i Żywienia. IV edycja programu została objęta honorowym patronatem przez Ministra Edukacji Narodowej,


 


                 w 2014 r.  już  XV edycja Góry Grosza

JAKI JEST CEL AKCJI I NA CO PRZEZNACZANE SĄ PIENIĄDZE Z AKCJI GÓRA GROSZA? z listu przewodniego Tomasza Polkowskiego – Przewodniczącego Towarzystwa Nasz Dom
...Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.
W tym roku szczególnie chcielibyśmy skupić się na dalszej realizacji reformy domów dziecka poprzez pomoc małym domom dla dzieci, w których realizowane są programy mające na celu powrót dziecka do rodziny, oparte na relacjach emocjonalnych i indywidualnej odpowiedzialności opiekunów za poszczególne dzieci i planach pomocy ich rodzinom. Bo co może być lepsze dla rozwoju dziecka, jak nie jego własna rodzina? Towarzystwo Nasz Dom utworzyło już kilkanaście domów dla dzieci, jak również pomogło w utworzeniu kilkunastu kolejnych. W takich domach, w przeciwieństwie do wielu dużych instytucji, dzieci znajdują uczucie, zrozumienie i efektywną pomoc dla siebie i własnych rodzin. Od trzynastu lat patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
..


Konkurs "Zbieramy makulaturę - oszczędzamy lasy"

Konkurs organizowany od wielu lat przez firmę Stena Recycling oddział w Siemianowicach Śląskich ma na celu kształtowanie eko - świadomości dzieci i młodzieży, podnoszenie ich ekologicznej kultury, a także upowszechnianie pozytywnych wzorców zachowań wobec środowiska naturalnego.Uczestnicy, których zadaniem jest zebranie jak największej ilości materiału do przetworzenia, jednocześnie dowiadują się, na czym polega recykling i jak ważny jest dla ochrony środowiska i naturalnych zasobów Ziemi. Na koniec roku szkolnego przyznawane są nagrody w następujących kategoriach:

I KATEGORIA: Najlepsza  szkoła  / przedszkole

II KATEGORIA: Najlepszy uczeń / przedszkolak

III KATEGORIA: Najlepszy opiekun

Dzieki Państwa zaangażowaniu w zbiórkę makulatury, nasze przedszkole corocznie znajduje się wśród nagrodzonych placówek, za co serdecznie dziekujemy.


 "Szkolna zbiórka baterii"
 
Dowiedzieliśmy sie że jedna bateria może zanieczyścić nawet 1 m3 gruntu, a przecież w naszych domach w ciągu roku zużywanych jest wiele baterii.
Zależy nam na naszym środowisku. dlatego przystąpilismy do konkursu którego celem jest m.in.
 • wyeliminowanie ze środowiska odpadów niebezpiecznych,
 • propagowanie selektywnej zbiórki odpadów.

Zachęcamy wszystkich do przynoszenia zużytych baterii i wrzucania ich do pojemnika, znajdującego się w szatni przedszkola.

W miesiacu styczniu 2013 oddaliśmy prawie 26 kg baterii !!!!!!!!!!


   

Kontynujemy akcję zbierania nakrętek dla Dawidka na kosztowną rehabilitację rączki.

Nakrętki można wkładać do pojemnika w szatni przedszkola.


Cała Polska czyta dzieciom to kampania społeczna, zainicjowana w czerwcu 2001, mająca na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Czytanie dziecku dla przyjemności – 20 minut dziennie. Codziennie! – jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość. Jednocześnie, Fundacja przypomina o potrzebie kontrolowania ilości i jakości programów telewizyjnych oraz gier komputerowych, które w życiu współczesnego dziecka zajmują sporo czasu.