Informator miejski

 

Komunikat meteorologiczny z dnia 27.05.2020r.

SLPN_WSL_PDF(3).pdf

 


2020-04-21_Ostrzezenia_meteorologiczne_zbiorczo_nr_58-_przymrozki.pdf

 

DM/KT/542-2/23/20/NG

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

POZIOM 2

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

18.03.2020 r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 9.00 dnia 18.03.2020 r. do godz. 24.00 dnia  18.03.2020 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza dla stężeń średniodobowych pyłu PM10 na dzień 18.03.2020 r. przygotowana na podstawie analizy wyników pomiarów, a na dzień 19.03.2020 r. przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Dzień 18.03.2020 r.

Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu na poniższych obszarach, ze względu na pył zawieszony PM10, jakość powietrza będzie zła.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 18.03.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: aglomerację górnośląską: Katowice, Chorzów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Jaworzno,  Tychy, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice, aglomerację rybnicko-jastrzębską: Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój, powiaty: bieruńsko-lędziński, będziński, gliwicki, tarnogórski, rybnicki, mikołowski, raciborski, wodzisławski, pszczyński, bielski (gminy: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Wilamowice), zawierciański, myszkowski, lubliniecki, kłobucki.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 18.03.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: szacunkowa sumaryczna liczba ludności zamieszkująca obszar powiatu wymienionego powyżej: 3607560 osób

Dzień 19.03.2020 r.

 

Brak ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

-  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

-  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

 

Wrażliwe grupy ludności:

-  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,

-  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

-  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

-  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

 

Zaleca się również:

-  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

-  prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

 - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

 • Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

18.03.2020 r. godz. 9.00

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych

 • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska RWMŚ w Katowicach

Publikacja

http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i

Wzór powiadomienia do systemu RSO

Tytuł

Uwaga!

Skrót

W dniu 18 marca na części woj. śląskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania  dla pyłu PM10 (100 µg/m3).

Treść całego powiadomienia

Prognozowane na dzień 18.03.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: aglomerację górnośląską: Katowice, Chorzów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Jaworzno,  Tychy, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice, aglomerację rybnicko-jastrzębską: Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój, powiaty: bieruńsko-lędziński, będziński, gliwicki, tarnogórski, rybnicki, mikołowski, raciborski, wodzisławski, pszczyński, bielski (gminy: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Wilamowice), zawierciański, myszkowski, lubliniecki, kłobucki.

 

Departament Monitoringu Środowiska

Naczelnik Regionalnego Wydziału

Monitoringu Środowiska w Katowicach

Andrzej Szczygieł

 


WCZK_2020.03.12.pdf

 

 

2020-03-11_Ostrzezenia_meteorologiczne_zbiorczo_nr_32_-_silny_wiatr.pdf

 


 

DM/KT/542-2/20/20/NG

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

POZIOM 2

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

05.03.2020 r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 9.00 dnia 05.03.2020 r. do godz. 24.00 dnia  05.03.2020 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza dla stężeń średniodobowych pyłu PM10 na dzień 05.03.2020 r. przygotowana na podstawie analizy wyników pomiarów, a na dzień 06.03.2020 r. przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Dzień 05.03.2020 r.

Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu na poniższych obszarach, ze względu na pył zawieszony PM10, jakość powietrza będzie zła.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 05.03.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: aglomerację górnośląską: Katowice, Chorzów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Jaworzno,  Tychy, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice, powiaty: bieruńsko-lędziński, będziński, gliwicki, tarnogórski, zawierciański, myszkowski, lubliniecki, kłobucki, pszczyński, bielski (gminy: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Wilamowice).

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 05.03.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: szacunkowa sumaryczna liczba ludności zamieszkująca obszar powiatu wymienionego powyżej: 2874674 osób

Dzień 06.03.2020 r.

 

Brak ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

·      osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

-  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

-  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

 

Wrażliwe grupy ludności:

-  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,

-  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

-  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

-  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

 

Zaleca się również:

-  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

-  prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

 - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

·      Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

05.03.2020 r. godz. 9.00

Podstawa prawna

·       Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)

·       rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych

·       Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

·       Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska RWMŚ w Katowicach

Publikacja

http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i

 

 

Wzór powiadomienia do systemu RSO

Tytuł

Uwaga!

Skrót

W dniu 05 marca na części woj. śląskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania  dla pyłu PM10 (100 µg/m3).

Treść całego powiadomienia

Prognozowane na dzień 05.03.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: aglomerację górnośląską: Katowice, Chorzów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Jaworzno,  Tychy, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice, powiaty: bieruńsko-lędziński, będziński, gliwicki, tarnogórski, zawierciański, myszkowski, lubliniecki, kłobucki, pszczyński, bielski (gminy: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Wilamowice)

 

DM/KT/542-1/41/20/NG                                                                                Katowice, dn. 28.02.2020 r.

                                 

 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach

Fax 32 256 22 13

czkws@katowice.uw.gov.pl

 

 

 

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne

 

27.02.2020 r.

(czwartek)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3).

28.02.2020 r.

(piątek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie

28.02.2020 r.

(piątek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra* i bardzo dobra*; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń, lokalnie ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie umiarkowana*; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

29.02-01.03.2020 r.

(sobota, niedziela)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dobra* i bardzo dobra*, lokalnie w części środkowej i południowej województwa, ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie umiarkowana*.

* Mapy z prognozami stężeń jednogodzinnych, średniodobowych, maksymalnego stężenia dobowego, znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie http://www.gios.gov.pl w zakładce „Jakość Powietrza – Prognozy Jakości Powietrza/Krótkoterminowe/Prognozy wojewódzkie/Śląskie” (link http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie).

 

 

Do wiadomości:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego: srodowisko@slaskie.pl, rzecznik@slaskie.pl

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach: wsse.katowice@pis.gov.pl


Linki , w których znajdują się  informacje dotyczące  koronawirusa, w tym również zalecenia

Ministerstwo Zdrowia - Co musisz wiedzieć o koronawirusie.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Główny Inspektorat Sanitarny

https://gis.gov.pl/

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Kuratorium Oświaty w Katowicach

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/informacja-gis-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/


Komunikat meteorologiczny SLPN_WSL_PDF(2).pdf


Serdecznie zapraszamy do biblioteki. Więcej na naszej stronie www.mbp.tychy.pl zakładka oferta lub wydarzenia - zapowiedzi

Przypominamy, że zawsze możecie Państwo zrezygnować z newslettera wysyłając maila na adres: promocja@mbp.tychy.pl.

MARZEC W BIBLIOTECE

dzień

dzień tygodnia

wydarzenie

miejsce

godzina

od poniedziałku

do soboty

Rodzina na planszy

Mediateka

w godzinach

otwarcia

1

niedziela

 

 

 

2

poniedziałek

Biblioteka Aktywnego Seniora

Mediateka

13:00

3

wtorek

Biblioteka Aktywnego Seniora

Mediateka

13:00

Akademia Polskiego Filmu w Tychach

Wykład Joanny Preizner połączony z projekcją filmu Defilada Andrzeja Fidyka

Mediateka

16:00

Warsztaty Języka Migowego

Mediateka

16:15

LEGO-Creatorzy/Mali LEGO-Creatorzy

Mediateka

17:00

4

środa

Kiermasz na deptaku

Mediateka

12:00 – 14.00

Dzień Kobiet: Warsztaty Piękna

Filia nr 4

16:30

5

czwartek

Dyskusyjny Klub Książki (młodzież)

Mediateka

10:00

Sztuka X Muzy: Laureaci festiwalu w Cannes

Jedwabna opowieść

Mediateka

10:00

Biblioteka Aktywnego Seniora

Mediateka

13:00

Sztuka X Muzy: Laureaci festiwalu w Cannes

Ja, Daniel Blake

Mediateka

17:00

Klub Motyli Książkowych

Mediateka

17:00

Klub Motyli Książkowych

Filia nr 12

17:00

Klub Motyli Książkowych

Filia nr 13

16:30

6

piątek

Biblioteka Aktywnego Seniora

Mediateka

13:00

Czytanie na każdą porę roku -

poduchowe spotkania z bajką

Filia nr 18

16:30

7

sobota

Bajkoteka: Krzysiu, gdzie jesteś

Mediateka

12:00

8

niedziela

 

 

 

9

poniedziałek

Portery Literackie: Alina Przydatek

Mediateka

8:00

Biblioteka Aktywnego Seniora

Mediateka

13:00

10

wtorek

Biblioteka Aktywnego Seniora

Mediateka

13:00

Warsztaty Języka Migowego

Mediateka

16:15

LEGO-Creatorzy/Mali LEGO-Creatorzy

Mediateka

17:00

Do Biblioteki po zdrowie

Porady dla ducha i ciała - Anna Popek

Mediateka

17:00

11

środa

Zabawa ze sztuką

Mediateka

17:00

12

czwartek

Biblioteka Aktywnego Seniora

Mediateka

13:00

Sztuka X Muzy: Laureaci festiwalu w Cannes

Złodziejaszki

Mediateka

17:00

Klub Motyli Książkowych

Mediateka

17:00

Klub Motyli Książkowych

Filia nr 12

17:00

Klub Motyli Książkowych

Filia nr 13

16:30

13

piątek

Biblioteka Aktywnego Seniora

Mediateka

13:00

Twoje ręce i coś więcej

Filia nr 11

17:00

14

sobota

Bajkoteka: Król Lew

Mediateka

12:00

15

niedziela

 

 

 

16

poniedziałek

Biblioteka Młodych: Wojciech Cesarz

Mediateka

11:00

Biblioteka Aktywnego Seniora

Mediateka

13:00

17

wtorek

Biblioteka Aktywnego Seniora

Mediateka

13:00

Warsztaty Języka Migowego

Mediateka

16:15

LEGO-Creatorzy/Mali LEGO-Creatorzy

Mediateka

17:00

18

środa

Bajkoteka dla grup zorganizowanych

Mediateka

10:00

Komentarz Kulturalny

Jedno jajo, a tajemnic… pięć tysięcy lat

Stefania Dyduch

Mediateka

12:30

Akademia Sztuk Wszelakich

Wesołe filcowanie - warsztaty ozdób wielkanocnych

Mediateka

17:00

Z książką o filmie

Słynne adaptacje, twórcy, inspiracje - Robert Dragon

Filia nr 5

17:30

Tury Kultury: Monika Zamachowska

Mediateka

18:00

19

czwartek

Spotkanie z muzyką

Muzyka Zespołu Breakout

Mediateka

10:30

Biblioteka Aktywnego Seniora

Mediateka

13:00

4K – Książka, Kobieta, Kultura, Kuchnia

Przez żołądek do zdrowia - zabawa przepisami

Dorota Miszczuk-Naumienko - blogerka

Filia nr 13

14:00

Dyskusyjny Klub Książki

Mediateka

17:00

Sztuka X Muzy: Laureaci festiwalu w Cannes

The Square

Mediateka

17:00

Klub Motyli Książkowych

Mediateka

17:00

Klub Motyli Książkowych

Filia nr 12

17:00

Klub Motyli Książkowych

Filia nr 13

16:30

Kwitnące słowa

Warsztaty haiku/janku z Janem Paliczką

Filia nr 5

17:30

20

piątek

Wierszowanie w Mediatece: Kocie mruczanki i rymowanki

finał konkursu recytatorskiego

Mediateka

11:00

Biblioteka Aktywnego Seniora

Mediateka

13:00

Portrety Literackie: Magdalena Majcher

Filia nr 3

18:00

21

sobota

Bajkoteka: Królowa Śniegu: Po drugiej stronie lustra

Mediateka

12:00

22

niedziela

 

 

 

23

poniedziałek

Biblioteka Aktywnego Seniora

Mediateka

13:00

Akademia Sztuk Wszelakich

Wesołe filcowanie - warsztaty ozdób wielkanocnych

Mediateka

17:00

24

wtorek

Biblioteka Aktywnego Seniora

Mediateka

13:00

Warsztaty Języka Migowego

Mediateka

16:15

LEGO-Creatorzy/Mali LEGO-Creatorzy

Mediateka

17:00

25

środa

Sekrety Hobbitów

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Tolkienie zorganizowany z okazji Światowego Dnia Czytanie Tolkiena

Mediateka

14:00

Klub Zręczne Ręce

spotkanie z literaturą i sztuką dla dzieci w wieku szkolnym

Filia nr 12

16:00

Zabawa ze sztuką

Mediateka

17:00

26

czwartek

Biblioteka Aktywnego Seniora

Mediateka

13:00

Dyskusyjny Klub Książki

Filia nr 3

14:00

Sztuka X Muzy: Laureaci festiwalu w Cannes

Wiatr buszujący w jęczmieniu

Mediateka

17:00

Klub Motyli Książkowych

Mediateka

17:00

Klub Motyli Książkowych

Filia nr 12

17:00

Klub Motyli Książkowych

Filia nr 13

16:30

Czwartki z paletą

Tam, gdzie ryczy lew: Henri Rousseau - Agnieszka Kijas

Mediateka

18:00

27

piątek

Biblioteka Aktywnego Seniora

Mediateka

13:00

Twórcza Czwórka - papierowe fascynacje

warsztaty dla dzieci - koszyczki wielkanocne

Filia nr 4

16:30

Magiel Kulturalny

rozmowy o tym, co warto zobaczyć, przeczytać, odwiedzić

Filia nr 18

16:30

Bajkoopowiadacz

Śpiewająca żabka - Justyna Biskup-Naumienko

Mediateka

17:00

Twoje ręce i coś więcej

Filia nr 11

17:00

28

sobota

Bajkoteka: Toy Story 4

Mediateka

13:00

29

niedziela

 

 

 

30

poniedziałek

Mama i dziecko w Mediatece

mama w świątecznej odsłonie

wielkanocne rozmaitości maluchów

Mediateka

10:00

Biblioteka Aktywnego Seniora

Mediateka

13:00

31

wtorek

Biblioteka Aktywnego Seniora

Mediateka

13:00

Warsztaty Języka Migowego

Mediateka

16:15

LEGO-Creatorzy/Mali LEGO-Creatorzy

Mediateka

17:00


komunikat_meteorologiczny_SLPN_WSL_PDF.PDF


Komunikat meteorologiczny  SLPN_WSL_PDF(1).pdf


Komunikat meteorologiczny  SLPN_WSL_PDF_14.02(1).pdf


PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH


Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Obszar: Województwo śląskie

Prognoza na I dobę

Ważność: od godz. 07:30 dnia 11.02.2020
         do godz. 07:30 dnia 12.02.2020
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Orientacyjny przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu.

Prognoza na II dobę

Ważność: od godz. 07:30 dnia 12.02.2020
         do godz. 07:30 dnia 13.02.2020
Zjawisko/Stopień zagrożenia: nie przewiduje się/-
Orientacyjny przebieg: nie dotyczy

Prognoza na III dobę

Ważność: od godz. 07:30 dnia 13.02.2020
         do godz. 07:30 dnia 14.02.2020
Zjawisko/Stopień zagrożenia: nie przewiduje się/-
Orientacyjny przebieg: nie dotyczy

Uwagi: Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego okresu zawarte w prognozie.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Wałach
Data wydania: godz. 14:25 dnia 10.02.2020


DM/KT/542-2/17/20/NG

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

POZIOM 2

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

08.02.2020 r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 9.00 dnia 08.02.2020 r. do godz. 24.00 dnia  09.02.2020 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza dla stężeń średniodobowych pyłu PM10 na dzień 08.02.2020 r. przygotowana na podstawie analizy wyników pomiarów, a na dzień 09.02.2020 r. przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Dzień 08.02.2020 r.

Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu na poniższych obszarach, ze względu na pył zawieszony PM10, jakość powietrza będzie zła.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 08.02.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój oraz powiaty: rybnicki, mikołowski, pszczyński, bielski (gminy: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Wilamowice), raciborski i wodzisławski.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 08.02.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: szacunkowa sumaryczna liczba ludności zamieszkująca obszar miast i powiatów wymienionych powyżej: 942918 osób

Dzień 09.02.2020 r.


 

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 09.02.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: Bielsko-Biała oraz powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński, bielski (gminy: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Wilamowice) i żywiecki.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 09.02.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: szacunkowa sumaryczna liczba ludności zamieszkująca obszar miast i powiatów wymienionych powyżej: 594277 osób

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

-  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

-  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

-  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,

-  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

-  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

-  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

-  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

-  prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

 - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

 • Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

08.02.2020 r. godz. 9.00

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych

 • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska RWMŚ w Katowicach

Publikacja

http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i

 

Wzór powiadomienia do systemu RSO

Tytuł

Uwaga!

Skrót

W dniu 08 lutego na części woj. śląskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania  dla pyłu PM10 (100 µg/m3).

Treść całego powiadomienia

Prognozowane na dzień 08.02.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój oraz powiaty: rybnicki, mikołowski, pszczyński, bielski (gminy: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Wilamowice), raciborski i wodzisławski.

 

Tytuł

Uwaga!

Skrót

W dniu 09 lutego na części woj. śląskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania  dla pyłu PM10 (100 µg/m3).

Treść całego powiadomienia

Prognozowane na dzień 09.02.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: Bielsko-Biała oraz powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński, bielski (gminy: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Wilamowice) i żywiecki.

 

Opracował:

Norbert Grzechowski

RWMŚ Katowice

 


2020-02-04_Ostrzezenia_meteorologiczne_zbiorczo_nr_19_-_zawieje__zamiecie_sniezne__intensywne_op.pdf

ZK.II.6332.4.20.2020                                                                  Katowice, dnia 04.02.2020 r.

        

 

POWIATOWE CENTUM

                                                                          ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

bielski, Bielsko-Biała, cieszyński, Jastrzębie-Zdrój, pszczyński, wodzisławski, Żory, żywiecki

                                                                          

 

JEDNOSTKI WOJEWÓDZKIEGO

SYSTEMU OSTRZEGANIA

W WOJ. ŚLĄSKIM

DOT. OSTRZEŻEŃ METEOROLOGICZNYCH ZBIORCZO Nr 19

 

WCZK w Katowicach informuje, że IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 19 z dnia 04.02.2020 r. dotyczące wystąpienia zjawiska: intensywne opady deszczu (zmiana), zawieje, zamiecie śnieżne oraz intensywne opady śniegu.

 

O zaistniałych zdarzeniach mających związek z treścią ostrzeżenia, proszę informować Wojewódzkie  Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.

 

W związku z wydanym ostrzeżeniem powiatowe centra zarządzania kryzysowego odpowiadają za dalszą dystrybucję jego treści i niezwłoczne powiadomienie o zjawisku /zagrożeniu/:

 

- powiatowych i gminnych organów zarządzania kryzysowego (starosty, prezydenta, burmistrza, wójta),

 

- kierowników komórek właściwych ds. zarządzania kryzysowego starostw, urzędów miast
i gmin funkcjonujących na terenie powiatu,

 

- wszystkich jednostek lokalnego systemu wczesnego ostrzegania,

 

- ludności zamieszkałej i przebywającej na administrowanym obszarze.

 

 

                                Opracowanie:

Służba dyżurna WCZK

 


2020-02-03_Ostrzezenia_meteorologiczne_zbiorczo_nr_18_-_intensywne_opady_deszczu(2).pdf

ZK.II.6332.4.17.2020                                         Katowice, dnia 03.02.2020 r.  POWIATOWE CENTUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO: bielski,Bielsko-Biała, cieszyński, Jastrzębie-Zdrój, pszczyński, wodzisławski, Żory, żywiecki

JEDNOSTKI WOJEWÓDZKIEGO SYSTEMU OSTRZEGANIA W WOJ. ŚLĄSKIM DOT. OSTRZEŻEŃ METEOROLOGICZNYCH ZBIORCZO Nr 18

WCZK w Katowicach informuje, że IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 18 z dnia 03.02.2020 r. dotyczące wystąpienia zjawiska: intensywne opady deszczu.         O zaistniałych zdarzeniach mających związek z treścią ostrzeżenia, proszę informować Wojewódzkie  Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.   W związku z wydanym ostrzeżeniem powiatowe centra zarządzania kryzysowego odpowiadają za dalszą dystrybucję jego treści i niezwłoczne powiadomienie o zjawisku /zagrożeniu/: - powiatowych i gminnych organów zarządzania kryzysowego (starosty, prezydenta, burmistrza, wójta), - kierowników komórek właściwych ds. zarządzania kryzysowego starostw, urzędów miast i gmin funkcjonujących na terenie powiatu, - wszystkich jednostek lokalnego systemu wczesnego ostrzegania, - ludności zamieszkałej i przebywającej na administrowanym obszarze.                                   Opracowanie: Służba dyżurna WCZK


Bezpłatne warsztaty

plakat_BP_warsztaty


 

Dzień dobry,
 
Klub Urbanowice MCK rozpoczyna nowy cykl warsztatów dla dzieci - majsterkowanie.
 
Podczas cotygodniowych spotkań dzieci poznają prawidłowości ze świata żywiołów ucząc się w praktyce – poprzez tworzenie wraz z prowadzącym wynalazków „z niczego”. „Cztery Żywioły” to nie tylko próba odpowiedzi na pytania o pochodzenie węgla czy rolę wiatru, ale połączenie teorii z praktyką dzięki warsztatom metodą do it yourself. Przewidziano cztery bloki tematyczne: powietrze, woda, ziemia, ogień.
 
Zajęcia ruszają w lutym i potrwają cały rok.
 
Wstęp wolny – obowiązują zapisy u organizatora.
Szczegółowych informacji o warsztatach udziela Klub Urbanowice MCK
☎ 726 261 375

ZK.II.6332.4.17.2020                                                                  Katowice, dnia 03.02.2020 r.

        

 

POWIATOWE CENTUM

                                                                          ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

bielski, Bielsko-Biała, cieszyński, Jastrzębie-Zdrój, pszczyński, wodzisławski, Żory, żywiecki

                                                                          

 

JEDNOSTKI WOJEWÓDZKIEGO

SYSTEMU OSTRZEGANIA

W WOJ. ŚLĄSKIM

 

 

DOT. OSTRZEŻEŃ METEOROLOGICZNYCH ZBIORCZO Nr 18

 

 

WCZK w Katowicach informuje, że IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 18 z dnia 03.02.2020 r. dotyczące wystąpienia zjawiska: intensywne opady deszczu.

 

O zaistniałych zdarzeniach mających związek z treścią ostrzeżenia, proszę informować Wojewódzkie  Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.

 

W związku z wydanym ostrzeżeniem powiatowe centra zarządzania kryzysowego odpowiadają za dalszą dystrybucję jego treści i niezwłoczne powiadomienie o zjawisku /zagrożeniu/:

 

- powiatowych i gminnych organów zarządzania kryzysowego (starosty, prezydenta, burmistrza, wójta),

 

- kierowników komórek właściwych ds. zarządzania kryzysowego starostw, urzędów miast
i gmin funkcjonujących na terenie powiatu,

 

- wszystkich jednostek lokalnego systemu wczesnego ostrzegania,

 

- ludności zamieszkałej i przebywającej na administrowanym obszarze.

 

 

                                Opracowanie:

Służba dyżurna WCZK