Historia Patron Hymn Przedszkola nr 11 im. Jana Brzechwy Uchwała Rady Miasta Nasze przedszkole Rada Rodziców Ramowy rozkład dnia Festiwal Poezji Dziecięcej Ewaluacja zewnętrzna Nasza kadra Statut Regulamin wycieczek i spacerów EWALUACJA WEWNĘTRZNA

O nas

Historia

Ponad pięćdziesiąt lat temu, na nowopowstałym tyskim osiedlu "Barbara", zostało oddane do użytku mieszkańców przedszkole.
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Tychach w latach 1953/1954 oraz 1954/1955 stanowiły dwa oddziały liczące 64 dzieci w pierwszym roku i 62 dzieci w kolejnym, mimo iż liczba miejsc wynosiła jedynie 34. Przedszkole mało swoją siedzibę przy ulicy Nowokościelnej 34. Czynne było 11 miesięcy w roku, codziennie w godzinach od 8.00 do 17.00
Nie był to budynek specjalnie zbudowany na potrzeby przedszkola, ani nawet dostosowany do potrzeb dzieci. Nie było terenu zabaw, ani ogródka, w którym mogłyby się bawić. Pracownicy ogrzewali 5 pomieszczeń tj. 2 sale zabaw o powierzchni 83 m2 oraz 3 pomieszczenia gospodarcze w tym kuchnia, łazienka i szatnia o łącznej powierzchni 32 m2 paląc w piecach węglowych.

Według formularza kierowanego do Głównego Urzędu Statystycznego (K-101-d z dnia 31.12.1953 r.) z uczęszczających do przedszkola w pierwszym roku jego istnienia:

  • 30 dzieci pochodziło z rodzin robotniczych zatrudnionych poza rolnictwem,
  • rodzice 25 dzieci - to pracownicy umysłowi,
  • rodzice 9 dzieci zatrudnieni byli w zakładach rzemieślniczych lub usługowych.

W tej grupie dzieci znajdowało się 3 dzieci rodziców samotnych, 22 dzieci matek pracujących zawodowo lub studiujących oraz 39 dzieci z rodzin, w których pracuje tylko ojciec.

W owym czasie w przedszkolu pracowało 6 osób:

  1.  Albina Bittner - kierowniczka
  2.  T. Marurczyk - wychowawczyni

Obie panie były osobami świeckimi i miały pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu.

  1. J. Matwiejczyk - kucharka
  2.  W. Kroczek - sprzątaczka
  3.  M. Jaromin - sprzątaczka
  4. Dorota Lalorny - intendent zatrudniona na 1/2 etatu

Rok szkolny 1955/1956 przynosi zmianę lokalizacji placówki. Na ulicy Powstańców 27 jest miejsce jedynie dla 40 dzieci. Powstaje 1 oddział, pod opieką 2 wychowawczyń, do którego uczęszcza 36 dzieci, wszyscy na 9 godzin. Zrezygnowano z przyjęć dzieci, których matka pozostawała bez pracy. Funkcję kierownika nadal pełniła pani Albina (Bittner) Nowacka.

W 1956 r. przedszkole otrzymało nowy budynek mogący pomieścić 105 dzieci. Budynek podłączony był do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, jednak ogrzewanie w dalszym ciągu odbywało się za pomocą pieców węglowych. Palenie w piecach należało do obowiązków Pani Marii Wodara, która na dwie godziny przed otwarciem przedszkola przychodziła rozpalać w piecach. Również kuchnia dysponowała jedynie piecami węglowymi. Do mycia naczyń używano dwóch dużych wanien, do których wodę trzeba było nagrzać.

Wraz ze zmianą lokalizacji zmieniono również numer placówki na Przedszkole Publiczne Nr 3 Nowe Tychy, Osiedle "B" (trzeci z kolei budynek placówki przedszkolnej, powstały na terenie miasta na bazie tych samych planów, pierwszy na osiedlu "A", drugi, tak jak "nasza" placówka, na osiedlu "B". Jest to jedyne osiedle, na którym do chwili obecnej funkcjonują aż 3 placówki przedszkolne)

Przedszkole rozpoczęło działalność z ilością dwóch oddziałów, do których zapisanych było 83 dzieci. Jednak już w styczniu 1957 roku zaistniała konieczność uruchomienia kolejnej grupy, a liczba dzieci zwiększyła się do 112.

Trzy oddziały funkcjonowały w placówce do roku 1976, a liczba dzieci nigdy nie spadła poniżej 103 (rok 1959/1960). Najwyższa ilość to 130 dzieci w roku 1963/1964.

Od 1977 do 1991 roku praca prowadzona była w 4 grupach, a liczba dzieci wahała się w granicach 109 - 159. Były wypadki nie przyjmowania dzieci z powodu braku miejsc. W roku 1981 nie przyjęto 23 dzieci, w 1982 - 21, w 1984 - 44, 1985 aż 91, w 1986 - 41, 1987 - 44, a 1988 - 72.

Od 1992 do chwili obecnej, placówka organizowała pracę wychowawczo-dydaktyczną dla 5 a nawet 6 oddziałów przedszkolnych.

W 1968 roku po raz pierwszy pojawia się nazwa Państwowe Przedszkole Nr 11, a z chwilą przejęcia przedszkoli przez samorząd (rok 1992) Przedszkole Nr 11 i w tej formie funkcjonowała do 30 marca 2011 r.

31 marca 2011 r., w roku jubileuszu 55 lecia placówki,  Rada Miasta Tychy Uchwałą nr VI/79/11, nadała Przedszkolu Nr 11 w Tychach przy ul. Bukowej 29, imię Jana Brzechwy.

 

Kadra kierownicza przedszkola:

Albina Nowacka   wrzesień 1953 - grudzień 1956
Felicja Jaroszewska   grudzień 1956 - sierpień 1975
Regina Strzoda-Baron   1.09.1975 - 31.01.1993
Aniela Krzyżowska   1.02.1993 - 31.08.2019

Sylwia Dobroszek              od  1.09.2019

Zastępcy dyrektora:

Danuta Godziek 1.09.1977 - 31.08.1987
Aniela Krzyżowska 1.09.1987 - 31.08.1991
Krystyna Dziubany 1.03.1989 - 12.03.1990
  1.09.1995 - 31.08.1996
  1.09.2000 - 31.08.2001
Agnieszka Junger                   od   1.09.2020