Dla potrzebujących pomocy

Wybrane organizacje i fundacje działające na rzecz dzieci w Polsce

               

 

 

1.       Komitet Ochrony Praw Dziecka – Warszawa

2.       Fundacja Dziecięca Listy do Świata – Kraków

3.       Fundacja Dzieci Niczyje – Warszawa

4.       Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dzieci WYSPA – Chorzów

5.       Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

 

Instytucje:

-          Poradnie psychologiczno - pedagogiczne

-          Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno - Konsultacyjne

-          Poradnie Zdrowia Psychicznego

-          Sądy Rodzinne i Opiekuńcze

-          Ośrodki Pomocy Społecznej

 

Przydatne linki:

Biuro Rzecznika Praw Dziecka –  www.brpd.gov.pl/                     

Centrum Praw Kobiet – www.cpk.home.pl   

Fundacja Dzieci Niczyje – www.fdn.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach – www.slaska.policja.gov.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - www.niebieskalinia.pl/

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego - www.liniawsparcia.plStowarzyszenie Interwencji Prawnej – www.interwencjaprawna.pl

 

Baza_teleadresowa_podmiotow_przeciwdzialajacych_przemocy_w_rodzinie_2017.xls